פתחו נגדי תיק בהוצאה לפועל. איך סוגרים אותו?

פתחו נגדי תיק בהוצאה לפועל. איך סוגרים אותו?

את תיק ההוצאה לפועל פותח הזוכה, לשם גבייה יעילה של החוב תוך שימוש בהליכי גבייה.

לרשם ההוצאה לפועל שיקול דעת בעניין הטלת הגבלות על החייב: מצד אחד, המטרה היא הבטחת פירעון החוב ומניעה של יצירת חובות נוספים. מהצד השני, המנגנון לא מעוניין שהטלת ההגבלות תפגע ביכולת הפירעון של החייב ותמנע את שיקומו הכלכלי – במיוחד אם הוא נקלע למצוקה בנסיבות שלא בשליטתו (כגון: פיטורין ממקום עבודה). בין היתר, משום שפגיעה ביכולת הכלכלית של החייב עלולה לסכל את פירעון החוב.

אבל אם מתברר שלחייב יש יכולת כלכלית לשלם את החוב והוא מתחמק מלעשות זאת, במצב כזה בהחלט ניתן יהיה להשתמש בהגבלות עד שהוא יפרע את מלוא החוב.


פתחו נגדי תיק בהוצאה לפועל. באילו מצבים הוא יכול להיסגר?

  1. לבקשת הזוכה – אם שילמתם את מלוא החוב ישירות לזוכה ולא דרך לשכת ההוצאה לפועל, מחויב הזוכה להגיש בקשה לסגירת התיק.
    אם מדובר בתיק מזונות, אגב, הוא לא ייסגר גם לאחר תשלום החוב, כל עוד יש מזונות שעליכם לשלם בעתיד.
  1. אם שילמתם את מלוא החוב (דרך לשכת ההוצאה לפועל), או ביצעתם את כל שנדרשתם לפי פסק הדין שבגללו נפתח תיק ההוצאה לפועל – התיק אמור להיסגר אוטומטית.
    אם, במצב כזה, התיק לא נסגר באופן אוטומטי מסיבה כלשהי – אתם רשאים לבקש לסגור אותו.
  1. התיק גם יכול להיסגר בשל חוסר מעש, אם הזוכה לא נוקט בהליכים במשך שנתיים, או בשל יתרת חוב מזערי (יתרה לתשלום של פחות מ-100 ₪), זאת למעט בתיק מזונות.

משמעות סגירת התיק היא ביטול כל ההליכים כנגד החייב, הסרת העיקולים שנשארו וכן ביטול כל רישום או מינוי בשל החוב.

שימו לב! חוק שירות נתוני אשראי, מסדיר את האופן שבו ניתן יהיה לקבל מידע על אמינותם לעניין עמידתכם בהתחייבויות הכספיות שקיבלתם על עצמכם, בין בפעולתכם כעוסק ובין בפעולתכם כאדם פרטי.

לשכת ההוצאה לפועל מעבירה מידע ונתונים למערכת נתוני אשראי, בדבר תיקי הוצאה לפועל שנפתחו לחייבים וכן נתונים בדבר סגירת התיק (בין השאר, סיבת הסגירה, תאריך הסגירה). בהתאם לתקנות נתוני אשראי, תשע"ח 2017.

המידע במערכת נתוני אשראי מוצג עד כ- 5 שנים.

המידע באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי והוא בגדר מידע כללי בלבד.

שתף עמוד זה:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

שירותיות

פריסת תשלומים נוחה

100% לקוח

יחס אישי

לקוחות ממליצים

דילוג לתוכן