אתם קורסים תחת החובות המצטברים? מה זה איחוד תיקים ואיך זה עשוי לעזור לכם

אתם קורסים תחת החובות המצטברים? מה זה איחוד תיקים ואיך זה עשוי לעזור לכם

אם אתם מתמודדים עם חובות ותיקים רבים שנפתחו נגדכם בלשכות ההוצאה לפועל, איחוד תיקים הוא מנגנון הגנה שיכול לעזור לכם.

הרעיון פשוט: במקום לנהל במקביל תיקים שונים בלשכות שונות, התיקים מאוחדים לניהול תיק עיקרי אחד. האיחוד חוסך לכם הרבה כאב ראש, בין היתר משום שבמסגרתו יינתן לכם צו תשלומים אחד, קבוע וידוע בכל חודש.

מה הקאץ'? צו התשלומים החודשי עלול להגיע לסכום גבוה יחסית, ובנוסף, על החייב יחולו הגבלות, כגון:  צו עיכוב יציאה מהארץ. אבל, לרוב, מבחינת החייב – יתרונות איחוד התיקים עולים על חסרונותיו: מנגנון זה מגן עליכם מפני נקיטת הליכים על ידי הנושים בתיקים הפרטניים, מקנה לכם שקט נפשי והתעסקות מול תיק אחד בלבד.

בנוסף, קחו בחשבון, שבמצב שבו מתנהלים נגדכם כמה תיקים בלשכות שונות, אם תבקשו צו תשלומים בכל תיק ותיק – צווי התשלומים בתיקים הפרטניים עלולים להגיע אף הם לסכומים גבוהים מאוד, הרבה מעבר ליכולתכם הכלכלית. כך שמכל כיוון, איחוד תיקים יכול רק להקל עליכם לעומת האלטרנטיבה.

מעשית, איך מתנהל איחוד התיקים? גזור ושמור

 1. איפה ינוהל תיק האיחוד? שתי אפשרויות: או בלשכת ההוצאה לפועל שבה מתנהלים מרבית תיקי ההוצאה לפועל, או בלשכה אחרת שיבקשו מרבית הזוכים כי בה ינוהל התיק.
 2. חשוב לדעת, כי אתם, החייבים, תהיו רשאים להגיש רק פעם אחת בקשה לאיחוד תיקים.
  הגשתם ודחו את הבקשה שלכם? לא תוכלו להגיש בקשה נוספת – אלא אם חל שינוי יסודי בנסיבות שמצדיק זאת.
 3. במסגרת בקשת האיחוד, תידרשו לגלות את מלוא המידע באשר לנכסים שבבעלותכם ולזכויותיכם, וכן תצטרכו למסור פירוט מלא של כלל חובותיכם – כולל חובות שבגינם הוגשו נגדכם תביעות משפטיות, אף אם אינכם מכירים בהם.
 4. עם הגשת הבקשה לאיחוד תיקים, עליכם לשלם 3% לפחות מיתרת החובות בתיקים התלויים ועומדים נגדכם. אתם תידרשו לשלם סכום זה מידי חודש בחודשו, עד להחלטה בבקשת האיחוד, אלא אם נקבע אחרת.
 5. לאחר שיינתן צו האיחוד, ירוכזו כל ההליכים המתנהלים נגדכם במסגרת תיק אחד חדש: תיק האיחוד. הליכי הגביה יתנהלו רק במסגרת תיק זה, וכל הנושים יהפכו לשותפים להליך גבייה קולקטיבי אחד. כדי לעמוד בתנאי החוק, וכמובן גם למען הסדר הטוב, מאותו רגע אסור יהיה לכם לשלם כספים לזוכים שתיקיהם אוחדו. כלומר, כל התשלומים יבוצעו באמצעות הלשכה שבה מתבצע תיק האיחוד, או על פי הוראות רשם ההוצאה לפועל – ולא ישירות לזוכים השונים.
 6. ניתן לאחד כל תיק הוצאה לפועל, למעט: תיק מזונות, עניין שאינו כספי (כגון: משכון, משכנתא), ועניין שהועבר לבית המשפט וטרם הוכרע סופית (למשל, תיקי שטרות שהוגשה בהם התנגדות לביצוע שטר, ובית המשפט עדיין לא הכריע באשר להתנגדות).

אחת ההשלכות המרכזיות של צו איחוד תיקים – עיכוב הליכים נגד החייב

מהו עיכוב הליכים בהוצאה לפועל? המשמעות היא שההליכים המשפטיים נגדכם נעצרים, או מעוכבים – דבר שיקל עליכם מאוד.

חשוב להבין שעיכוב הליכים יחול רק על תיקים הנכללים באיחוד. במילים אחרות, עיכוב ההליכים לא יחול על חייבים אחרים, באותם תיקים, שלא ניתן להם צו איחוד.

איך זה קורה? מרגע שניתן צו האיחוד (ורק מרגע זה) רשם ההוצאה לפועל יכול להורות על הפסקת או השהיית הליכים נגד החייב, ולקבוע תנאים לפירעון חובותיו – למשל, מה יהיו סדרי התשלומים, גובהם ומתי יש לשלמם.

לצד עיכוב ההליכים, מורה הרשם על עיכוב יציאתו של החייב מהארץ, ואם החייב לא עומד בתשלומים שנקבעו בתיק האיחוד, הרשם יכול גם לעקל את נכסיו או לנקוט כל הליך אחר לפי החוק.

אמנם, איחוד תיקים טומן בחובו מספר הגבלות, אולם בסופו של דבר, יש בצידו גם יתרונות משמעותיים.

הגשתי בקשה לאיחוד תיקים. האם חייבים לקבל את בקשתי?

לא בכל מקרה יקבלו את הבקשה שלכם לאיחוד תיקים. למשל, אם הרשם סבור שמדובר באחד המקרים הבאים:

 1. אם מתברר שבבקשה, במסמכים, בתצהיר שהגשתם, או בחקירת היכולת שלכם – מסרתם פרטים כוזבים, או שהעלמתם פרטים.
 2. אם לא גיליתם או לא מסרתם את מלוא המידע על נכסיכם או פירוט מלא של החובות שלכם.
 3. אם יתברר שלאחר הגשת בקשת האיחוד, קיבלתם על עצמכם חיוב כספי או הוצאתם הוצאה כספית שלא לצרכים חיוניים- כלומר, מותרות, או שהוצאתם הוצאה כספית לא לצורך ייצור הכנסה שאמורה לפרוע את חובותיכם, לדוגמה, רכישת מלאי או ציוד לעסק על מנת להגדיל הכנסה שבאמצעותה תשלמו את חובותיכם.
 4. במצב שבו נפתח נגדכם תיק נוסף לאחר הגשת הבקשה, ולא הודעתם על כך בכתב לרשם ההוצאה לפועל שבלשכתו הוגשה הבקשה.

בשורה התחתונה, כדי ליהנות מההקלות שמאפשר איחוד התיקים, עליכם לנהוג ביושרה מול רשות ההוצאה לפועל, לא להיכנס להרפתקאות כלכליות לא נחוצות, ולמסור בשקיפות מלאה את כל הפרטים שאתם נשאלים בעניינם. שהרי, בסופו של דבר, ההקלות שתקבלו פוגעות באינטרס הנושים מבחינת קצב והיקף פירעון החוב – אז לכל הפחות עליכם לנהוג בתום לב. וזה גם ישתלם לכם.

אישרו לי תיק איחוד! אפשר לצאת לנופש?

ממש לא. צריך לזכור שתיק האיחוד מקנה לכם הטבה; אם תנצלו אותה לרעה, רשם ההוצאה לפועל מוסמך לפזר את תיק האיחוד, גם לאחר מתן הצו. מעשית, ההגנה של תיק האיחוד תיפסק, והזוכים יהיו רשאים לחזור ולנקוט נגדכם הליכים שונים בתיקים הפרטניים. שוב הליכי גבייה, עיקולים ושלל הגבלות.

אז באילו מצבים יכול הרשם לבטל צו איחוד?

 1. שינוי נסיבות – מצב של שינוי נסיבות שבו החייב לא יכול עוד לפרוע את חובותיו בפרקי הזמן הקבועים בחוק.
 2. חוסר שיתוף פעולה – חוסר שיתוף פעולה של החייב, ללא טעם סביר.
 3. סיכול צו האיחוד – אם הרשם מסיק שהחייב סיכל, או מתכנן לסכל את ביצוע צו האיחוד. לדוגמה: התנהלות בחוסר תום לב, העדפת נושים, הברחת נכסים, וכו'.
 4. אי עמידה בצו התשלומים – אי עמידה בתשלומים כסדרם ובמועדם ויצירת פיגורים בתשלומים, עלולה לגרור, גם היא, לביטול צו האיחוד. אבל, אם אתם רואים, מבעוד מועד, שאתם לא מסוגלים לעמוד בתשלומים – רצוי מאוד שתגישו מראש בקשה להקטנת צו התשלומים לרשם ההוצאה לפועל.
 5. פתיחת תיק נוסף נגד החייב – אם נפתח תיק נוסף נגד החייב, והרשם סבור שהחייב לא יוכל לפרוע את כל חובותיו, במקביל, בתיק האיחוד ובתיק הנוסף – הוא רשאי לבטל את צו האיחוד.

ביטלו לי את תיק האיחוד. האם זה אבוד?

המצב לעולם לא אבוד. בכל הקשור לאיחוד תיקים, ניתן לערער על החלטת רשם ההוצאה לפועל, בהתאם לתנאי החוק.

המידע באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי והוא בגדר מידע כללי בלבד.

לתיאום פגישת ייעוץ ללא התחייבות

השאירו את הפרטים שלכם כאן ונחזור אליכם בהקדם

לקוחות ממליצים

דילוג לתוכן