חייבים כספים ופתאום הגיעה הקורונה? יתכן שתהיו זכאים להסדר תשלומים מיוחד

חייבים כספים ופתאום הגיעה הקורונה? יתכן שתהיו זכאים להסדר תשלומים מיוחד

כבר מזמן ידוע שנגיף הקורונה הביא איתו גם מגיפה כלכלית ולא רק בריאותית. אם גם לכם נוצרו חובות, או שחובותיכם החמירו – כתוצאה ממשבר הקורונה – יתכן שתהיו זכאים להסדר תשלומים מיוחד שנקבע בחוק (הסדר תשלומים מיוחד – הוראת שעה (הוראת שעה) תשפ"א-2020).

שימו לב! הוראת השעה חלה עד לתאריך 06.07.2021.

מי זכאי?

אם החוב שלכם לא עולה על 50,000 ₪ ותיק ההוצאה לפועל נפתח החל מיום 24.09.2020, והחוב בתיק הוא מהסוגים הבאים: תביעה על סכום קצוב/תובענה, שטרות ושיקים, פסק דין כספי, מזונות שבו הזוכה הוא ביטוח לאומי, או כביש אגרה, אתם תהיו רשאים לשלם אותו בתשלומים לפי הסדר תשלומים מיוחד, שבא לקראתכם בפריסת חובות קצרת טווח.

ההסדר מאזן בין האינטרסים של שני הצדדים: מבחינתכם, התשלום הסופי שתשלמו יהיה נמוך יותר, ובנוסף, אם תעמדו בתשלומים, לא ינקטו נגדכם הליכי גבייה – שזהו יתרון משמעותי מבחינתכם; מבחינת הזוכה, הוא יקבל את כספו בתוך תקופה קצרה יותר מכיוון שאתם, החייבים, תידרשו להיכנס למסגרת תשלומים סדורה.

שימו לב, כי לא ניתן להגיש בקשה או להכיר בחייב כ"חייב משלם" בגין חוב מזונות.

יתרונות נוספים של הסדר התשלומים המיוחד

ראשית, ההסדר המיוחד חל ביחס לחוב, ולא ביחס לחייב. מה זה אומר? אתם כחייבים תידרשו לעמוד בתנאים ביחס לכל אחד מחובותיכם; אם לא תעמדו בתנאי הסדר התשלומים המיוחד ביחס לחוב אחד – זה לא ישפיע על שאר החובות שבהסדר המיוחד. המשמעות היא, שאם קיימים נגדכם מספר תיקים בהוצאה לפועל, ויש הסדר תשלומים מיוחד בכל אחד מהתיקים, אם לא תעמדו בתנאי הסדר התשלומים המיוחד בתיק אחד, זה לא ישפיע על ההסדרים המיוחדים בתיקי ההוצאה לפועל האחרים הקיימים נגדכם.

בנוסף, לא יינקטו, כאמור, הליכי גבייה כלפי חייב אשר יתמיד בתשלומים. הריבית שהייתה אמורה להתווסף לחוב אלמלא החלת ההסדר – תופחת ב- 50% (למעט ריבית הבסיס המתווספת לחוב במצב של ריבית הסכמית – מכוח הסכם בין הזוכה לחייב), אין תוספת תשלום הפרש אגרת פתיחת התיק ולא ייווסף שכר טרחת עורך דין לתיק. יתרון נוסף – המידע בעניין פתיחת התיק נגדכם לא ידווח למאגר נתוני האשראי.

נשמע מעולה! איך מממשים את הזכאות?

אם אתם עומדים בתנאי החוק לתשלום חובכם במסגרת ההסדר המיוחד, תוכלו להגיש בקשה להכיר בכם כ"חייב משלם", בצירוף אסמכתה בגין ביצוע התשלום הראשון.

את התשלום הראשון תידרשו לשלם בתוך 45 ימים ממועד המצאת האזהרה על פתיחת תיק הוצאה לפועל, ובהמשך, עליכם יהיה לעמוד בפריסת תשלומים קבועה בהתאם לגובה החוב (4 חודשים עד 24 חודשים). יתר התשלומים ישולמו מדי חודש בחודשו, באותו היום בחודש שבו שולם התשלום הראשון.

האם ניתן לבטל את הסדר התשלומים המיוחד?

בהחלט. הזוכה יכול לבקש לבטל את הסדר התשלומים המיוחד אם לא מתקיימים התנאים להכרה כחייב המשלם לפי הסדר תשלומים מיוחד, או אם לא תעמדו בתשלום אחד או יותר.

אבל, שימו לב! גם אם הזוכה הגיש בקשה להוציא את חובכם מהסדר התשלומים המיוחד, עדיין תוכלו לבקש מרשם ההוצאה לפועל שלא להוציא אתכם מתחולת ההסדר – בתנאי שאתם אכן משלמים כנדרש לפי ההסדר. למעשה, לרשם יש שיקול דעת שלא לקבל את בקשת הזוכה לבטל את ההסדר המיוחד, במקרה של סיבה מוצדקת.

במילים אחרות, אין זכויות ללא חובות; אם לא תעמדו בתשלומים – ניתן יהיה לבטל את ההסדר המיוחד.

כמו כן, הזוכה יכול לבקש לבטל את הסדר התשלומים המיוחד גם במקרים הבאים: אם יתברר כי יכולתכם הכלכלית מאפשרת לכם לשלם את החוב במלואו, אם אתם מנצלים לרעה את הליך הסדר התשלומים המיוחד כדי לסכל את גביית החוב, או אם יש חשש ממשי שאתם תבריחו את הנכסים שלכם.

בנוסף, אם לפני פתיחת תיק ההוצאה לפועל, חתמתם עם הזוכה על הסדר זהה להסדר התשלומים המיוחד, או הסדר מיטיב ממנו – ולא עמדתם בתשלומים – גם כאן, יוכל הזוכה לבקש להוציא אתכם מההסדר המיוחד. תנאי לכך הוא שהזוכה הודיע לכם, במעמד חתימת ההסכם, כי אי עמידה בתנאיו תהווה עילה לביטול ההכרה כ"חייב משלם" בהסדר תשלומים מיוחד לפי החוק.

ועדיין, במצב כזה – אם הסיבה לאי העמידה בתשלומים קשורה להרעה ביכולתכם הכלכלית – תוכלו לנסות לשכנע את רשם ההוצאה לפועל שלא לבטל את ההסדר המיוחד.

בוטל הסדר תשלומים מיוחד. מה עכשיו?

אם ביטל הרשם את ההכרה בחייב כ"חייב משלם" לפי הסדר תשלומים מיוחד, החל ממועד החלטתו יוצא החוב מתחולת ההסדר, יבוטל עיכוב ההליכים בתיק וכן תבוטל הפחתת הריבית ביחס לאותו החוב, ולא יהיה ניתן להפחית בריבית פעם נוספת, גם אם החייב יוכר שוב כ"חייב משלם".

עם זאת, חשוב לדעת שרשם ההוצאה לפועל רשאי, להורות על נקיטת הליכים בתיק כלפי חייב שהוכר כמשלם לפי הסדר תשלומים מיוחד, אם מתברר שהחייב מנצל לרעה את ההסדר המיוחד כדי לסכל את גביית החוב, אם שוכנע שאי-נקיטת ההליך, עיכובו או ביטולו, לפי העניין, תסכל את גביית החוב, או אם יש חשש ממשי שהחייב יבריח את נכסיו.

במילים אחרות, הסדר התשלומים המיוחד בא לקראתכם, בין היתר, בהפחתת הסכום הסופי שתשלמו. אבל עליכם לנהוג בהגינות כדי ליהנות מיתרונות הסדר התשלומים המיוחד ולעשות ככל שניתן על מנת לקיים את תנאיו. בסופו של דבר, המאמץ ישתלם לכל הצדדים, ותוכלו לסיים את תשלום החוב בצורה הרבה יותר סימפטית.

פרקטית, איך תיראה חלוקת התשלומים בהסדר תשלומים מיוחד? להלן טבלה המפרטת את התשלומים החודשיים בהתאם לסכום החוב הכללי:

סכום החוב בשקלים חדשים תשלום חודשי מזערי בשקלים / מספר תשלומים
עד 1,000 250
מעל 1,000 עד 5,000 500
מעל 5,000 עד 10,000 600
מעל 10,000 עד 15,000 650
מעל 15,000 עד 20,000 800
מעל 20,000 עד 50,000 24 תשלומים

 

המידע באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי והוא בגדר מידע כללי בלבד.

לתיאום פגישת ייעוץ ללא התחייבות

השאירו את הפרטים שלכם כאן ונחזור אליכם בהקדם

לקוחות ממליצים

דילוג לתוכן