מהו "חייב משלם" בהוצאה לפועל ומה זה נותן לכם?

מהו "חייב משלם" בהוצאה לפועל ומה זה נותן לכם?

רבים נמצאים במצב דומה למצב שלכם: יש לכם חוב ונפתח נגדכם תיק בהוצאה לפועל לפני יום   24/09/2020 – אבל אין לכם יכולת לפרוע מיידית את החוב כולו, וגם אין לכם נכסים שיוכלו לשמש לפירעון החוב. הדאגה והתסכול של החייבים הם עצומים, במיוחד בתקופה האחרונה בעקבות משבר הקורונה.

מערכת ההוצאה לפועל מכירה במצבים האלה, ומאפשרת לחייבים לפרוס את פירעון החוב לתשלומים, באחת משתי דרכים: תשלום לפי צו תשלומים, ותשלום לפי כללי מנהל ההוצאה לפועל, כך תפרעו מהכנסותיכם העתידיות ובהתאם ליכולת הכלכלית שלכם. אם תתמידו, זה ייטיב עם הזוכה, וגם אתכם – משום שהחוב יקטן עד לסגירת התיק נגדכם, וכך תוכלו לפתוח בפרק חדש בחיים.

יתרון נוסף לתשלום רציף ועקבי לפי צו התשלומים – הפחתת ריבית הפיגורים שתיצבר על יתרת החוב בתיק עד 25%, ובנוסף, לא ינקטו נגדכם הליכי גבייה מסוימים, כמו עיקול משכורת, עיקול חשבון בנק ועיקול מיטלטלין. אז העקביות משתלמת מכל ההיבטים. מובן שהקלות אלה יופסקו אם תפסיקו לשלם את חובכם כנדרש.

שימו לב, כי לא ניתן להגיש בקשה או להכיר בחייב כ"חייב משלם" בגין חוב מזונות.

 

מתי תוכלו לבקש להכיר בכם כ"חייבים משלמים"?

אתם זכאים לבקש להכיר בכם כחייבים המשלמים את חובם, אם:

  1. שילמתם לפחות שלושה תשלומים במועד, באופן עקבי ורצוף, לפי צו התשלומים שנקבע על ידי רשם ההוצאה לפועל, והמשכתם לשלם במועד את התשלומים שנקבעו עד מועד מתן ההחלטה.
  2. שילמתם תשלום אחד לפי כללי "טבלת המנהל" והמשכת לשלם עד למתן ההחלטה.

מה זו טבלת המנהל? מדובר בפריסת התשלומים המופיעה במסמך האזהרה, כלומר, בהודעה על פתיחת התיק בהוצאה לפועל, בחובות עד סכום של 20,000 ₪.

מה יוכר כתשלום?

  • סכום חודשי שהתקבל כתוצאה מהליך גבייה שננקט בתיק או בתיק אחר המתנהל נגדכם, גם אם לא ביצעתם תשלום בעצמכם.
  • סכום חודשי שהתקבל כתוצאה ממספר הליכי גבייה שננקטו, כאשר כל אחד מהם הניב חלק מהסכום החודשי, ובמצטבר התקבל הסכום החודשי של הוראת התשלומים או גבוה ממנו.

אם תתקבל בקשתכם, ויכירו בכם כ"חייב משלם", אלו ההקלות שבהן תזכו בתיק שבו ניתנה ההכרה:

  • הפחתת ריבית הפיגורים שתיווסף לחוב עד 25% ממועד ההכרה ואילך, דבר שכמובן יתמרץ אתכם להמשיך ולשלם את החוב כדי לשמור על שיעור הריבית המופחת.

הפחתת הריבית היא ביחס לחוב – ולא ביחס לאדם שחייב כסף. כלומר, אם מדובר בחוב שמשותף לכמה חייבים, ואחד החייבים יוכר כ"חייב משלם" – הפחתת הריבית תחול על החוב בתיק גם עבור החייבים האחרים בתיק, אפילו אם לא הוכרו כ"חייבים משלמים".

אבל, שימו לב, אם כמה חייבים בתיק הוכרו כ"חייבים משלמים", לא תהיה הפחתת ריבית כפולה, הפחתת הריבית תהיה עד 25%.

אגב, אם בוטלה ההכרה כ"חייב משלם" והפחתת הריבית בוטלה – לא תינתן בשנית הפחתת ריבית, גם אם תוכרו שוב כ"חייב משלם".

חשוב לדעת שניתן להגיש בקשה להכרה כ"חייב משלם" גם בתיק איחוד.

  • כמו כן, לא ינקטו נגדכם הליכי גבייה מסוימים, כמו הליך עיקול משכורת, עיקול חשבון בנק ועיקול מיטלטלין.

מתי יורה הרשם לנקוט הליך גבייה? רק אם הוא משוכנע בוודאות קרובה שאי נקיטה בהליכים תסכל את גביית החוב. במילים אחרות, נקיטת הליכים, לאחר שקיבלתם הכרה כ"חייבים משלמים", תבוצע רק אם הרשם ישוכנע שזה צעד הכרחי.

הרציונל הוא שהליכי הגבייה מבוצעים לא כדי להעניש אתכם, אלא כדי לתמרץ אתכם לשלם את החוב. ברגע שאתם משלמים את החוב כסדרו – אין סיבה להטיל את הליכי הגבייה הללו.

 

הוכרתם כ"חייב משלם". האם הזוכה יכול להתנגד?

  1. בהחלט. הזוכה יוכל לבקש לבטל את ההכרה, אם לא מתקיימים התנאים לקיומה. למשל, אם לא שילמתם את התשלומים המינימליים לצורך ההכרה. במקרה כזה, אם הרשם לא החליט לדחות את בקשת הזוכה, הוא יעביר אותה אליכם כדי לקבל את תגובתכם.
  • אם הזוכה הגיש בקשת ביטול להחלטה בדבר היותכם "חייבים משלמים" לאחר שההכרה נכנסה לתוקף, והרשם החליט לבטל אותה – ביטול ההקלות יחול רק החל ממועד החלטת הרשם ולא רטרואקטיבית.

ביטול ההכרה יביא גם לביטול הפחתת הריבית וביטול עיכוב ההליכים נגדכם.

  1. אם הוכרתם כ"חייבים משלמים", אבל הריבית שמתווספת לחוב היא מכוח הסכם שלכם מול הזוכה

והתיק נפתח בהוצאה לפועל לפני יום 2.10.2019 – שיעור הריבית לא יופחת.

וזה בסך הכל הגיוני, כי אם חתמתם על הסכם בינכם לבין הזוכה שקובע ריבית בשיעור מסוים, הזוכה הסתמך על שיעור הריבית שנקבע ביניכם מראש ולכן עליכם לעמוד בהסכם; זה שונה ממצב שבו לא קבעתם דבר בנוגע לשיעור הריבית, וכעת אתם נהנים מהפחתה שלה.

  1. הזוכה רשאי לבקש לבטל את ההכרה בכם כ"חייבים משלמים", אם הפסקתם לשלם את התשלומים שנקבעו לכם. למה נקבעו מספר תשלומים? כדי לאפשר לכם להתמודד עם אירועים בלתי צפויים בחיים ולאחר מכן לשוב לשלם כנדרש. כך מתמרצים אתכם לשמור על ההכרה, ולשוב לדרך המלך ולשלם באפיק התשלומים הסדור.

 

בוטלה ההכרה בכם כ"חייב משלם". מה ההשלכות, ומה אתם יכולים לעשות?

דבר ראשון, כשמבוטלת ההכרה בחייב כמשלם, יבוטלו גם ההקלות שנובעות מכך, כמו הפחתת ריבית הפיגורים וביטול עיכוב הליכי הגבייה. בנוסף, כאמור, אתם גם לא תהיו זכאים להפחתת ריבית נוספת באותו התיק.

עם זאת, תינתן לכם האפשרות לבקש לא לבטל את ההכרה – לפני שהביטול נכנס לתוקף. מתי זה אפשרי? אם תנאי החוק לביטול ההכרה לא מתקיימים, או אם מתקיימים טעמים מיוחדים לכך שלא שילמתם במועד. לכן, אתם והזוכה תקבלו ממנהל ההוצאה לפועל הודעה על ביטול ההכרה, שתיכנס לתוקף רק אחרי שלושים יום, כדי לאפשר לכם להגיש תגובה ולנסות למנוע את הביטול.

שימו לב! אם לא שילמתם את התשלומים בזמן, ואחר כך שילמתם תשלום אחד בשווי כל התשלומים שלא שולמו במועד, רשם ההוצאה לפועל יורה שלא לבטל את ההכרה בכם כחייבים משלמים.

בנוסף, אם זו הייתה מעידה חד פעמית, או אם נכפו עליכם נסיבות שלא תלויות בכם, ולכן לא שילמתם במועד – תהיה לכם הזדמנות לתקן. במצבים כאלה הרשם יכול להחליט לא לבטל את ההכרה בכם, בהתחשב במספר התשלומים שכבר שילמתם ובנסיבות אי התשלום. אחרי הכל, גם המערכת תרצה לאפשר לכם לתקן ולשוב לשלם במועד – כי מטרת כל הצדדים שהחוב ישולם באופן היעיל ביותר.

המידע באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי והוא בגדר מידע כללי בלבד.

לתיאום פגישת ייעוץ ללא התחייבות

השאירו את הפרטים שלכם כאן ונחזור אליכם בהקדם

לקוחות ממליצים

דילוג לתוכן