פריסת חוב מזונות בהוצאה לפועל – מתי זה מתאפשר, ואיך תעשו זאת?

פריסת חוב מזונות בהוצאה לפועל – מתי זה מתאפשר, ואיך תעשו זאת?

אם יש לכם חוב מזונות ואתם לא מצליחים לעמוד בתשלומים, אל תתנו לחוב לתפוח מחודש לחודש. אתם יכולים לבקש מרשם ההוצאה לפועל לפרוס לתשלומים את חוב העבר במזונות.

בבקשה ל"פריסת חוב מזונות עבר", תציינו את סכום החיוב שאתם יכולים לעמוד בו ואת מועד התשלום.

אילו מסמכים צריך לצרף?

יש לצרף כל מסמך שמעיד על היכולת הכלכלית שלכם: תלושי משכורת, אישור מביטוח לאומי על קבלת קצבה, דפי חשבון בנק, חוזה שכירות, חשבונות על הוצאות אחזקת משק הבית, כגון חשבון חשמל, ארנונה, מים, גז, טלפון, וכו'.

יחד עם הגשת הבקשה אתם תצטרכו לשלם את התשלום הראשון של החוב, בגובה התשלום החודשי שהצעתם במסגרת הבקשה שלכם, עד הדיון בה או עד מתן ההחלטה. שימו לב: אם קיים חיוב שוטף – אתם תידרשו לשלם גם אותו.

חשוב להבין שלרשם ההוצאה לפועל אין סמכות לשנות את התשלום שנקבע בפסק הדין, אבל הוא בהחלט יכול לקבוע פריסת חוב מזונות עבר בתיק ההוצאה לפועל. הוא יבחן את הבקשה שלכם – אם קיים שינוי במצבכם הכלכלי או הרפואי, או כל נימוק אחר המצדיק את פריסת חוב מזונות עבר.

מתי רשם ההוצאה לפועל עשוי לקבל את הבקשה לפריסת החוב?

אם יתקיימו התנאים הבאים, רשם ההוצאה לפועל יוכל לקבל את בקשתכם לפרוס חוב עבר במזונות, ואפילו לפרוס אותו מיוזמתו:

  1. במצב שבו הוא בירר את יכולתכם הכלכלית בדיון חקירת יכולת.
  2. אם הוא שוכנע שמוצדק לתת צו תשלומים של חוב העבר במזונות, בהתחשב במצב הכלכלי שלכם ובפגיעה בזוכה.
  3. אם שילמתם את הסכום שנקבתם בבקשה לפריסת החוב, ממועד הגשת הבקשה ועד הדיון בה.
  4. אם יש לכם חוב מזונות שוטף – תצטרכו לשלם את התשלום החודשי במשך חודשיים רצופים לפחות, ועד מועד מתן ההחלטה.

שימו לב! הבקשה לפריסת חוב מזונות עבר מתייחסת לחוב עבר בלבד; היא לא משנה את תשלום המזונות החודשיים שנפסקו בפסק הדין. לכן עליכם לקחת בחשבון בתשלום החודשי הכולל, גם את התשלום השוטף וגם את הסכום שאתם מציעים בבקשה לפריסת החוב.

אגב, הרשם יכול לפרוס לכם חוב עבר במזונות גם אם לא שילמתם את החוב השוטף במשך חודשיים ברציפות ועד למועד הגשת הבקשה – אם התקיימו נסיבות חריגות שמצדיקות את אי התשלום. למשל, אם תשלום החוב היה משאיר אתכם ללא אמצעים למחייתכם.

האם ניתן לפרוס את החוב בהסדר מול הזוכה?

עקרונית כן. רשם ההוצאה לפועל יכול לאשר הסדר בכתב בינכם לבין הזוכה בעניין פריסת תשלום של חוב עבר במזונות. זה אפשרי, אם חתמתם בהסכמה חופשית והבנתם את משמעות ההסכם והתוצאות שלו.

הערה חשובה: אם רשם ההוצאה לפועל נותן צו לתשלום בשיעורים של חוב עבר במזונות, הוא יכול להפחית את ריבית הפיגורים שתיווסף לחוב במהלך תקופת התשלום. זו נקודה קריטית משום שהיא משפיעה על אופן יישום פריסת החוב.

וחשוב שתדעו, ספציפית לגבי חוב מזונות: אם לא תשלמו את החוב ולא תתייצבו לחקירת יכולת או אם לא תעמדו בדרישות הרשם בחקירת יכולת, אתם עלולים להיחשב כ"חייב שמשתמט מתשלום חובותיו". במצב כזה ניתן יהיה להטיל עליכם הגבלות שונות, ואפילו מאסר.

המידע באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי והוא בגדר מידע כללי בלבד.

לתיאום פגישת ייעוץ ללא התחייבות

השאירו את הפרטים שלכם כאן ונחזור אליכם בהקדם

לקוחות ממליצים

דילוג לתוכן