פריסת חוב מזונות – מתי זה מתאפשר, ואיך תעשו זאת?

פריסת חוב מזונות – מתי זה מתאפשר, ואיך תעשו זאת?

אם יש לכם חוב מזונות ואתם לא מצליחים לעמוד בתשלומים, אתם יכולים לבקש מרשם ההוצאה לפועל לפרוס לתשלומים את חוב העבר במזונות.

אילו מסמכים עליכם לצרף? כל מסמך המעיד על יכולתכם הכלכלית, כמו תלושי משכורת, אישור מביטוח לאומי על קבלת קצבה, דפי חשבון בנק, חוזה שכירות, חשבונות על הוצאות אחזקת משק הבית, כגון חשבון חשמל, ארנונה, מים, גז, טלפון, ועוד.

יחד עם הגשת הבקשה תצטרכו לשלם את התשלום הראשון של החוב, בגובה התשלום החודשי שהצעתם במסגרת הבקשה שלכם.

חשוב להבין: לרשם ההוצאה לפועל אין סמכות לשנות את התשלום שנקבע בפסק הדין, אבל הוא בהחלט יכול לקבוע פריסת חוב מזונות עבר בתיק ההוצאה לפועל. הוא יבחן את הבקשה שלכם – האם קיים שינוי במצבכם הכלכלי או הרפואי, או כל נימוק אחר המצדיק את פריסת חוב מזונות עבר.

 

מתי רשם ההוצאה לפועל עשוי לקבל את הבקשה שלכם?

אם יתקיימו התנאים הבאים, יוכל רשם ההוצאה לפועל לקבל את בקשתכם לפרוס חוב עבר במזונות, ואפילו לפרוס אותו מיוזמתו:

 1. במצב שבו בירר רשם ההוצאה לפועל את יכולתכם בדיון חקירת יכולת.
 2. אם הוא שוכנע כי מתן צו תשלומים של חוב העבר במזונות מוצדק, בהתחשב במצבכם הכלכלי ובפגיעה האפשרית בזוכה.
 3. אם שילמתם את הסכום שהצעתם בבקשה לפריסת החוב ממועד הגשת הבקשה ועד הדיון בה.
 4. אם יש לכם חוב מזונות שוטף – עליכם לשלם את התשלום החודשי במשך חודשיים רצופים לפחות, ולהמשיך לשלם אותו עד מועד מתן ההחלטה.

שימו לב! הבקשה לפריסת חוב מזונות עבר מתייחסת לחוב עבר, ואינה משנה את תשלום המזונות החודשיים שנפסקו בפסק הדין – ולכן עליכם לקחת בחשבון בתשלום החודשי הכולל, גם את התשלום השוטף וגם את הסכום שאתם מציעים בבקשה לפריסת החוב.

הרשם רשאי לפרוס לכם חוב עבר במזונות גם אם לא שילמתם את החוב השוטף במשך חודשיים ברציפות ועד למועד הגשת הבקשה – אם השתכנע שהתקיימו נסיבות חריגות שמצדיקות את אי התשלום. למשל, אם תשלום החוב במלואו היה מותיר אתכם ללא אמצעים למחייתכם.

אם ייקבע שאכן יש שינוי נסיבות במצבכם, וכי יש מקום לבחון את פריסת חוב מזונות עבר, הרשם יקבע הוראות להמשך הדיון בבקשה.

 

בית המשפט כבר פרס את החוב הזה בעבר – האם הרשם יכול לפרוס אותו שוב?

רשם ההוצאה לפועל יכול מיוזמתו, או לפי בקשתם, לפרוס את חוב העבר במזונות גם אם בית המשפט כבר פרס אותו, רק אם מתקיימים התנאים הבאים:

 1. אם חלפה שנה ממועד מתן פסק הדין על ידי בית המשפט.
 • אם לא חלפה שנה ממועד מתן פסק הדין – הרשם יכול, אם ראה הצדקה לכך, להפנות אתכם ואת הזוכה לבית המשפט כדי לבקש שינוי גובה התשלום שנקבע בפסק הדין.
 1. אם רשם ההוצאה לפועל ישוכנע במסגרת חקירת היכולת שלכם, שמוצדק לתת צו תשלומים של חוב העבר במזונות. הוא ישקול את מצבכם הכלכלי ואת הפגיעה האפשרית בזוכה.
 2. אם שילמתם את הסכום שהצעתם בבקשה לפריסת החוב ממועד ההגשה ועד הדיון בה, וגם שילמתם את חוב המזונות השוטף חודשיים רצופים לפחות ועד מועד מתן ההחלטה.

גם כאן, אם אירעו נסיבות חריגות, הרשם יוכל להתחשב ולפרוס לכם חוב עבר במזונות גם אם לא שילמתם את החוב השוטף במשך חודשיים ברציפות ועד למועד הגשת הבקשה.

 1. אם חל שינוי נסיבות מאז מתן פסק הדין או שקיים הסבר סביר אחר לאי תשלום חוב העבר במזונות בגובה ובזמן שנקבעו בפסק הדין.

 

אגב, רשם ההוצאה לפועל יכול לאשר הסדר בכתב בינכם לבין הזוכה בעניין פריסת תשלום של חוב עבר במזונות. הדבר אפשרי אם חתמתם עליו בהסכמה חופשית והבנתם את משמעות ההסכם ותוצאותיו.

 

יש לכם צו תשלומים או הסדר תשלומים של חוב עבר במזונות. איך ניתן לשנותו?

עליכם להגיש בקשה לרשם ההוצאה לפועל, והוא יוכל לקבל אותה בהתקיים כל התנאים הבאים:

 1. אם ישוכנע שמוצדק לשנות את הצו עקב שינוי נסיבות משמעותי שאינו בשליטתכם, אשר משפיע על היכולת שלכם לקיים את הצו או ההסדר. זאת, תוך התחשבות בפגיעה בזוכה;
 2. אם אתם חבים בתשלום מזונות שוטף ומשלמים אותו במועדים שנקבעו, במשך תקופה ממושכת.

כלומר, בניגוד לפעם הראשונה שבה ניתן לפרוס את החוב במזונות, גם אם לא שילמתם את התשלום השוטף עד למועד הגשת הבקשה, במקרה של שינוי צו או הסדר, חלה עליכם חובה לשלם את תשלום המזונות השוטף במשך תקופה.

 1. אם שילמתם את חוב העבר במזונות בשיעורים ובמועדים לפי הצו או ההסדר במשך תקופה ממושכת, אלא אם הוכחתם שבשל שינוי נסיבות לא יכולתם לעמוד בתשלום החוב.

 

הערה חשובה: אם רשם ההוצאה לפועל נותן צו לתשלום בשיעורים של חוב עבר במזונות, הוא יכול להפחית את ריבית הפיגורים שתיווסף לחוב במהלך תקופת התשלום. זו נקודה קריטית משום שהיא משפיעה על אופן יישום פריסת החוב.

 

פרקטית, איך תפרסו חוב מזונות עבר?

דבר ראשון, אתם צריכים להגיש בקשה ל "פריסת חוב מזונות עבר", לציין את סכום החיוב המוצע ואת מועד התשלום.

בשלב השני, תידרשו לשלם גם את הסכום שרשמתם בבקשה לפריסת החוב – החל ממועד הגשת הבקשה ועד הדיון בה או עד מתן ההחלטה לגביה, ואם קיים חיוב שוטף עליכם לשלם גם אותו.

בבקשה עליכם לציין האם פניתם בעבר לבית המשפט לצורך פריסת החוב, ואם כן – באיזה תאריך.

בשלב השלישי, אתם צריכים לצרף מסמכים נדרשים בהתאם לחוק.

שימו לב! אם לא תשלמו את החוב ולא תתייצבו לחקירת יכולת או אם לא תעמדו בדרישות הרשם בחקירת יכולת, אתם עלולים להיחשב כ"חייב שמשתמט מתשלום חובותיו". במצב כזה ניתן יהיה להטיל עליכם הגבלות שונות, ואף מאסר.

המידע באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי והוא בגדר מידע כללי בלבד.

לתיאום פגישת ייעוץ ללא התחייבות

השאירו את הפרטים שלכם כאן ונחזור אליכם בהקדם

לקוחות ממליצים

דילוג לתוכן