פשיטת רגל – שער הכניסה שלכם לחיים כלכליים חדשים

פשיטת רגל – שער הכניסה שלכם לחיים כלכליים חדשים

הליך פשיטת רגל יסייע לכם לקבל הפטר מהחובות ולפתוח דף חדש בחייכם הכלכליים.

חשוב לדעת: החל מיום 15.09.2019, חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי החליף את הליך פשיטת הרגל.

מתי מתבצע הליך פשיטת רגל? בעיקר אם מתברר שהליכי ההוצאה לפועל אינם יעילים מבחינת הנושים (הזוכים), או אם אתם, החייבים, לא מסוגלים לשלם את החובות ואתם מבקשים להיחלץ מ"סחרחורת" הליכי ההוצאה לפועל.

דיני פשיטת הרגל פועלים מתוך עיקרון של שוויון: מנגנון האכיפה הופך לקולקטיבי, כלומר, הנושים אינם רשאים לפעול נגדכם באופן עצמאי. מדוע? הרעיון הוא למנוע מצב של העדפת נושים (בין אם מדובר בהעדפה שלכם, ובין אם מדובר בהעדפה שמקורה באמצעי לחץ שמפעיל נושה מסוים כדי לקבל את חובו כלפיו ראשון).

להליכי פשיטת הרגל חשיבות גדולה גם בכל הנוגע לעצירת (או הגבלת) "מרוץ הריביות" שבהוצאה לפועל. פקודת פשיטת הרגל מגבילה את שיעורי הפרשי הריבית וההצמדה שמתווספים לקרן החוב, וכך תורמת להקטנת סך החובות בתיק פשיטת הרגל.

אך מבחינתכם, ההבדל העיקרי והמשמעותי בין הליכי פשיטת רגל לבין הליכי ההוצאה לפועל נעוץ בנקודת הסיום של ההליכים: בעוד ששני סוגי ההליכים עשויים להסתיים בהסדר ביניכם לבין הנושים, רק בהליך פשיטת רגל קיימת האפשרות לסיים את ההליכים בהפטר מהחובות – למחוק את החובות ולפתוח דף חדש בחייכם.

איך ישפיע עליי הליך פשיטת הרגל?

ההליך נפתח בהגשת בקשה לפשיטת רגל. אם היא תאושר – ניתן לחייב צו כינוס.

צו כינוס זו החלטה של בית המשפט שקובעת הוראות שונות להתנהלות בהליך, למשל, גובה התשלום החודשי שתשלמו עד למועד הדיון, מועד קיום הדיון בעניינכם וכיוצ"ב. ההשלכות של צו כינוס משמעותיות עבורכם:

 1. יעוכבו כל ההליכים שננקטו נגדכם בגין חובות ברי תביעה.
 2. יבוטלו העיקולים שהוטלו עליכם מטעם תיקי ההוצאה לפועל, על משכורות, גמלאות, קצבאות וחשבונות עובר ושב.
 3. תבוטל הגבלה מלהחזיק, לקבל או לחדש רישיון נהיגה.
 4. במקביל להקלות הנ"ל, יבוצעו נגדכם מספר הגבלות, אשר יבוטלו עם מתן צו ההפטר:
  • יינתן נגדכם צו עיכוב יציאה מן הארץ. כפי שאומרים, "אין מתנות חינם"; מרגע שאתם נהנים מהגנה מפני הליכי גבייה קשים וכואבים, הגנה זו תלווה במחיר הגבלת החירות שלכם. שהרי, המטרה היא מניעת יצירת חובות נוספים: זו הדרך להבטיח שאינטרס הנושים לא ייפגע וכן למנוע הוצאות חדשות ולא דרושות. אולם, הגבלת החירות והתנועה שלכם לא תהיה גורפת: אם מטרת הנסיעה אינה נופש, אלא שיקולים משפחתיים או רפואיים (שהות לצד הבת הכורעת ללדת, טיפול רפואי וכו') – זו לא הוצאה פזרנית או מיותרת, והיא אף מוצדקת, ובעיקרון אינה אמורה להיות מוגבלת.
  • הגבלות נוספות יוטלו עליכם עד לבירור מלא של מצבכם הכלכלי, גם כאן – במטרה למנוע את הגדלת החוב ולהבטיח ניהול הליכים תקין. למשל, הגבלה על החזקת כרטיס אשראי.
  • מאותו רציונל, החל ממתן הצו לפתיחת הליכים, תוכלו לנהל חשבון עובר ושב אחד בלבד בכל תאגיד בנקאי, שינוהל ביתרת זכות בלבד – ללא מתן אשראי וללא שימוש בהמחאות ובכרטיסי אשראי. עם זאת, אתם כן תהיו רשאים לחתום על הרשאה לחיוב החשבון (הו"ק) ולהשתמש בכרטיס מגנטי ובכרטיס לחיוב מיידי (כרטיס דביט).

מעבר להגבלות, מה יהיו חובותיי בהליך פשיטת הרגל?

 1. הודעה לנושים בנוגע למתן צו הכינוס.
 2. ביצוע תשלום חודשי לכונס הרשמי לטובת הנושים. התשלומים המצטברים יחולקו, בסיום ההליך, בין הנושים השונים בהתאם למעמדם בסדר הנשייה (נושים בדין קדימה לעומת נושים רגילים) ולפי חלקם היחסי בחוב הכולל.
 3. הגשת דוחות דו חודשיים בגין הכנסות והוצאות. יש כאן גם היבט חינוכי: ללמד ולאמן אתכם להתנהל נכון מבחינה כלכלית ולא ליצור חובות נוספים.
 4. התייצבות לחקירה והשלמת מסמכים נדרשים.
 5. שיתוף פעולה מלא בהליך – תידרשו למסור את המידע הנדרש להערכת היקף רכושכם וכושר השתכרותכם הפוטנציאלי, וזאת לשם פירעון החובות.

לא עמדתם בחובות ההליך? ההליך עלול להתבטל בשל כך. כאשר אתם נהנים מהגנות ההליך, מתבקש שתמלאו אחר הוראותיו, שהרי אין הגיון שיצא חוטא נשכר. זכרו: בסופו של דבר המטרה, מבחינתכם – היא מתן צו הפטר וכרטיס כניסה לחיים כלכליים חדשים; כך שישתלם לכם לעמוד בחובות הללו, רגע לפני פתיחת דף חדש בחיים.

סיימתם את ההליך בהצלחה ועמדתם בכל תנאיו? בשעה טובה, אתם תופטרו מיתרת חובותיכם בני ההפטר.

האם בית המשפט יאשר לי את בקשת ההפטר? אלו השיקולים:

בית המשפט יבחן מספר פרמטרים: למשל, את החשיבות שבמתן הפטר עבורכם, תום ליבכם והתנהלותכם לאורך כל שלבי ההליך, היקף חובותיכם, נסיבותיכם האישיות, פוטנציאל הפירעון העתידי שלכם וכן עמדת הנושים. השאיפה היא לאזן בין הזכות הקניינית של הנושים לבין זכותכם – בתנאים מסוימים – לקבל הזדמנות לפתוח דף חדש בחייכם.

הפטר מחובות הוא, למעשה, קרש הצלה שגואל אתכם מהשתעבדות מחובות בחברה מתוקנת. אולם, הוא אינו ברור מאליו; אין להשלים עם מצב שבו ינצלו חייבים אפשרות חסד זו ויהפכו אותה לעיר מקלט מפני הנושים. לכן, בהליך פשיטת הרגל מוטלת אחריות רבה על כונס הנכסים הרשמי ועל בית המשפט בהכרעתו, ומטבע הדברים, בית המשפט יבחן את תום ליבכם ואת הגינותכם בכל שלבי ההליך, בטרם יאשר לכם את בקשת ההפטר.

האם ניתן לקבל הפטר באופן מיידי?

קיים סוג מיוחד של הפטר, שניתן באופן מיידי לאחר הכרזת פשיטת רגל. הוא נקרא "הפטר לאלתר", והוא עשוי להיות רלוונטי אם אין לכם נכסים הניתנים למימוש וגם אין לכם כושר השתכרות בהווה ובעתיד.

זהו הפטר יוצא דופן, שיאושר במצב שבו מצבכם הכלכלי חמור עד כדי כך שהשתכרותכם אפילו אינה מספיקה למחיה. במצב כזה, אין טעם להטיל עליכם חובת תשלומים, ולכן בית המשפט עשוי להורות על הפטר לאלתר. זו החלטה לא טריוויאלית, משום שהיא פוגעת משמעותית בנושים שלכם.

מצב זה מכונה "העדר תועלת לנושים": הוא ייבחן לאור הסיבות הכלליות שבגינן תתקבל לבקשת הפטר. הן כוללות, בין היתר: שיקולי נסיבות אישיות שלכם, היקף חובותיכם, עמדת הנושים ומספרם, וכמובן, התנהלותכם ותום ליבכם במסגרת ההליך.

קיבלתי צו הפטר! האם נושים עדיין יוכלו לתבוע אותי בעתיד? ומה הצו אינו כולל?

צו הפטר מהווה ראיה חלוטה לפשיטת הרגל ולתוקף ההליכים. כלומר, בכל הליך שיוגש נגדכם בנוגע לחוב שהופטר בצו – תוכלו לטעון כי עילת התביעה אירעה לפני שהופטר, ולכן לא ניתן לתבוע בגינה.

עם זאת, צו הפטר לא יפטור אדם שביום מתן צו הכינוס היה שותף עם פושט הרגל או שהיה עמו יחד נאמן, מחויב או קשור בחוזה, או שהיה ערב או מעין ערב לו. כלומר, ההפטר רלוונטי רק לגביכם ולא חל על ערב שלכם, או שותף ביצירת החובות. למשל: אם נטלתם הלוואה מהבנק ויש לכם ערב להלוואה, במקרה בו לא הצלחתם לעמוד בתשלומים, פניתם להליך פשיטת רגל וקיבלתם הפטר, הבנק רשאי לפנות לערב כדי להסדיר את יתרת ההלוואה.

נוסף לכך, ישנם כמה סוגי חובות אשר לא ניתן לכלול בצו ההפטר – כלומר, שלא ניתן לפטור אתכם בגינם. מדובר בחובות בעלי מאפיינים ייחודיים, אשר לרוב טומנים בחובם כשל מוסרי שאינו מצדיק לפטור אתכם מתשלומם:

 1. חוב שמקורו בעבירה או חוב המגיע למדינה בשל קנס. למשל, קנסות חניה.
 2. חוב או חבות שנוצרו במרמה שהייתם שותפים לה, או חובות שהשגתם ויתור עליהם במרמה. הרציונל הוא פשוט: אם פעלתם במרמה – אין זה צודק לפטור אתכם מהחבות שיצרתם, שאחרת יצא חוטא נשכר. ישנן מספר עבירות חמורות נוספות, שלא מוצדק לפטור מחובות שנוצרו בעקבותיהן מטעמי האינטרס הציבורי.
 3. חוב מזונות – מטבע הדברים, חוב מזונות אינו כלול בצו הפטר: אדם מחויב לדאוג לצרכי ילדיו, אחרת מדובר בכשל מוסרי ובפגיעה בזכותם האישית של ילדיו למזונות. במצב כזה, האינטרס החברתי יגבר על אינטרס היחיד לשיקום כלכלי. עם זאת, במצבים חריגים, בית המשפט יוכל להכיל גם את חוב המזונות בהפטר – באופן מצומצם ובתנאים שיגדיר מראש. למשל, אם החייב מבוגר מאוד או שמצבו הבריאותי רעוע, אם מצבו הכלכלי קשה בצורה יוצאת דופן, אם אין בבעלותו נכסים כלל, או אם ההליכים בעניינו נמשכים זמן ארוך באופן חריג. לעיתים רחוקות, נסיבותיו האישיות של החייב ונסיבות הבקשה יצדיקו היעתרות יוצאת דופן לבקשת הפטר מחוב מזונות.

ומדוע אני צריך ליווי של עורך דין בהליך פשיטת רגל?

ייצוג מקצועי של עורך דין יסייע לכם לצלוח את ההליך: עורך הדין ילווה אתכם עד קבלת צו ההפטר וישמור על זכויותיכם לאורך הדרך. המעטפת הרחבה שנותן משרדנו במסגרת ניהול הליך פשיטת הרגל, תספק לכם שקט נפשי וביטחון עד לפתיחת דף חדש בחייכם הכלכליים.

המידע באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי והוא בגדר מידע כללי בלבד.

לתיאום פגישת ייעוץ ללא התחייבות

השאירו את הפרטים שלכם כאן ונחזור אליכם בהקדם

לקוחות ממליצים

דילוג לתוכן